YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

Kā pārvaldīt finanses, lai sasniegtu lielāku mērķi?

Ka parvaldit finanses, lai sasniegtu lielaku merki?

Vai ir kas tads, ko loti velies, bet lidz šim neesi varejis to atlauties? Varbut tas ir celojums, majokla labiekartošana vai sapnu automašinas iegade? Ja doma par to, cik tas varetu izmaksat škiet biedejoša, turpini lasit! Ir vairaki veidi, ka veiksmigak parvaldit savas finanses, lai pec tam atlautos vairak. Tacu viss sakas ar planu.

Kads ir Tavs merkis?

Pirms ieviest korekcijas savos naudas terešanas paradumos, janosaka merkis. Tam jabut maksimali konkretam. Cik daudz naudas nepieciešams ta sasniegšanai? Cik ilga laika velies to sasniegt? Domajot par to, esi reals – merkim ir jaatbilst budžetam.

Ir skaidrs, ka naudas terešana ir daudz jautraka par tas krašanu. Tadel viens no labakajiem veidiem, ka sakrat nepieciešamo naudas summu, ir padarit to maksimali interesantu un vienkaršu. Turpinajuma daži risinajumi, kas var noderet.

Sadali  merki vairakos solos

Jo lielaks merkis, jo škietami grutak to sasniegt. Sadalot to mazakos etapos, piemeram, ikmeneša vai iknedelas merkos, tas vairs neškitis tik neiespejami. Piemeram, lai sakratu 1200 eiro gada laika, jaietaupa 100 eiro menesi vai aptuveni 25 eiro nedela.

Ja gimene aug berni vai pusaudži, svarigi ari vinus iesaistit diskusijas par to, ka sasniegt izvirzito merki. Tas palidzes viniem jau laicigi saprast, cik svarigi ir planot savas finanses un pienemt gudrus lemumus.

Izlem, ko vari darit, lai istenotu merki

Kad merkis ir izvirzits un sadalits mazakos posmos, ir laiks padomat, ko darit, lai to sasniegtu. Ja tas ir gimenes kopigais merkis, tad katrs gimenes loceklis var izveleties savu uzdevumu, ka vini ietaupis dalu no nedelas vai meneša merka. Dažas idejas, ka ik nedelu ietaupit, ir šadas:

  • Nemt pusdienas lidzi uz darbu;
  • Planot maltites un doties uz veikalu ar iepirkumu sarakstu;
  • Retak izmantot sabiedriska transporta pakalpojumus, vairak staigat kajam;
  • Dot priekšroku izklaidem, kas prasa mazakus finansialos ieguldijumus

Mainot dažus ikdienas ieradumus, naudu ietaupit klust pavisam vienkarši!

Mekle veidus, ka nopelnit vairak

Par laimi, celš uz merki nebut nenozime tikai izdevumu samazinašanu – tas ari ne vienmer ir iespejams. Labs veids, ka papildinat krajkontu, ir ari ienakumu palielinašana. Meklejot variantus, ka papildus nopelnit, nem vera, ka tas var but ari islaicigs pienakums – piemeram, nevajadzigo lietu izpardošana vai piedališanas kada projekta, tada veida gustot papildus ienakumus.

Dažkart gadas, ka iecere jaisteno pec iespejas atrak un tam nepieciešama finansejuma krašanai laika nav. Tada gadijuma noderiga var but kreditlinija, kas dod iespeju merki sasniegt negaidot, lidz bus sakrata nepieciešama naudas summa. Japatur gan prata, ka jebkurš aizdevums ir atbildiba, kas pirms tam rupigi jaizverte.

CreditOn.lv © 2007 - 2019