YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

Īstermiņa aizdevums
dienas
Patēriņa kredīts
%
Patēriņa kredīts pieejams no 3 līdz 60 mēnešiem ar aizdevumu summu no 100 € līdz 4000 € un procentu likme gadā (GPL) – 53 %. Piemērs: patēriņa summa – 2000 €, termiņš 24 mēneši, mēneša maksājums – 125.22 €, kopējā atmaksājamā summa – 3005.24 €, GPL – 42,5% ņemot vērā, ka patēriņa kredīts tiek atmaksāts laikus.
Kredītlīnija
%
Reprezentatīvs piemērs: Aizdevuma summa 50€, atmaksas termiņš 48 mēneši, kredītlīnijas lietošanas komisija 49.86 €, kopējā atmaksājamā summa 99.86 €. Fiksēta % likme gadā 48%. (4% mēnesī). GPL (gada procentu likme) 61%.
Kredītlīnija pieejama ar termiņu līdz 48 mēnešiem ar aizdevumu summu no 50 € līdz 2000 €
Ņemot vērā, ka kredītlīnija tiek atmaksāta laikus.
Cik daudz Tu vēlies aizņemties?
Uz kādu termiņu Tu vēlies saņemt aizdevumu?
dienas
dienas
Izvēlies maksājuma datumu:
Izvēlies maksājuma datumu:
Lūdzu, aizpildi reģistrācijas formu

Personīgā informācija

Ievadi personas kodu 000000-00000
Lūdzu, norādi savu mobilā tālruņa numuru. Nepieciešams ievadīt 8 ciparus bez atstarpēm
Norādi savu e-pasta adresi vēlamajā formā, piemēram, tavsvārds@domēns.lv
Ieraksti vārdu, izmantojot latviešu vai latīņu alfabēta burtus
Ieraksti uzvārdu, izmantojot latviešu vai latīņu alfabēta burtus

Ienākumi

Nodarbošanās veids
Norādi savus ikmēneša neto ienākumus
Norādi savus ikmēneša maksājumus par esošajām kredītsaistībām

Līgumi


PNP Statuss

 1. politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;
 2. politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir 1.punktā minētās personas:
  1. lātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu,
  2. bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona,
  3. vecāks, vecvecāks vai mazbērns,
  4. brālis vai māsa;
 3. ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no 1. vai 2. punktā minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no 1. vai 2. punktā minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots 1. vai 2. punktā minētās personas labā

Mārketings

Privātuma politika

Lūdzu, iepazīsties ar mūsu Privātuma politiku, kas ietver sekojošu informāciju:
CreditOn.lv © 2007 - 2020