Jautājumi?
Aizmirsi paroli?

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas (LNKA) biedrs

creditON.lv ir Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas (LNKA) biedrs. LNKA ir sabiedriska un neatkarīga organizācija, kas apvieno 12 nebanku kredītdevējus Latvijā. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.

Rūpējoties par godprātīgu un drošu kreditēšanu, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri ir parakstījuši Labās prakses standartu. Tā mērķis ir veicināt uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi un uzlabot kredītu sniegšanas pakalpojumus.

Vienlaikus ar Labās prakses standarta apstiprināšanu asociācijas biedri vienojušies arī par Klientu hartu. Tajā ir izteikta biedru labas gribas apņemšanās, ko asociācijas biedri ievēro attiecībās ar saviem klientiem. Klientu hartā aprakstīta kārtība, kā asociācijas biedri rīkojas, izsniedzot aizdevumus, ja klientam radušās problēmas atmaksāt aizdevumu un ja klients vēlas iesniegt sūdzību.

Gadījumā, ja vēlaties saņemt papildu informāciju par savu tiesību aizsardzības iespējām, lūdzam ielūkoties: www.nebankukrediti.lv vai zvanot uz PALĪDZĪBAS LĪNIJU 67398277

Par personas iekļaušanu atteikumu sarakstā

Latvijas nebanku kredītdevēju asociācija ir izveidojusi iesnieguma paraugu, kuru aizpildot, ikviens esošs vai potenciāls kredītņēmējs var iekļaut sevi atteikuma sarakstā laika periodā no 1 – 3 gadiem, tādā veidā nodrošinoties pret vieglprātīgu aizņemšanos.

Aizpildot šo iesniegumu, kredītņēmējs to var iesniegt: personīgi ierodoties asociācijā, nosūtot kopā ar pievienotajiem dokumentiem pa pastu uz asociācijas juridisko adresi, nosūtot dokumentus pa faksu vai arī uz asociācijas e-pastu. Ja iesniegums ir nosūtīts pa pastu, faksu vai e – pastu, tad ir jābūt noteikti norādītai Iesniedzēja kontaktinformācijai (e-pasts vai tālruņa numurs). Iesniegumam klāt ir jāpievieno pases vai personas apliecības kopija, uz kuras pašrocīgi ir jāuzraksta: „Kopija paredzēta iesniegšanai Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijai”, norādot datumu un parakstoties (ar paraksta atšifrējumu).

Iesniegums tiek apstrādāts vienas darba dienas laikā, pēc tā iesniegšanas. Iesnieguma paraugu varat aplūkot šeit un tas ir jāadresē Latvijas Nebanku Kredītdevēju Asociācijai, kura atrodās Vaļņu ielā 5/1, 2.stāvs, Rīga, LV-1050 Tālr.: 67398277, e-pasta adrese: info@nebankukrediti.lv.

Lejupielādē vai izprintē iesniegumu nospiežot uz šīs SAITES

Summa

Dienas

Kredīts:  EUR - Komisija:  EUR -
Jāatdod līdz
Ja izpildīsi visus Akcijas noteikumus, varēsi atdod 5% mazāk par summu, ko aizņēmies!
EUR -
Tavs ieguvums
EUR -
Termiņa pagarināšana
7 dienas
14 dienas
30 dienas
EUR EUR EUR
Papildus informācija sadaļā pagarinājums
27-25-00-01
Darba dienās: 08:30 - 21:00
Brīvdienās: 10:00 - 20:00